FI  |  SV  |  EN
Area photo

Informationspaket om könssjukdomar

Informationspaket om könssjukdomar

Könssjukdomar smittar vid sex när två människors slemhinnor rör vid varandra. Att använda kondom under hela samlaget förhindrar mycket effektivt nästan alla sexuellt överförda sjukdomar från att smitta. Man kan även smittas vid oskyddat oral- och analsex samt genom sexleksaker.

Vilka sjukdomar kan smitta vid sexuellt umgänge?

I Finland är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen klamydia, som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Andra vanliga könssjukdomar är gonorré, kondylom och herpes. Därtill kan även ovanligare sjukdomar smitta vid sex, till exempel syfilis, HIV och leverinflammation som orsakas av virus, dvs. hepatit.

När bör jag misstänka en könssjukdom?

Huvuddelen av klamydia- och gonorrésmittningarna är symtomfria och hittas bara genom test. Klamydia och gonorré kan orsaka sveda vid urinering eller ökade flytningar från urinröret eller slidan. Om dessa symtom dyker upp när en ny sexuell relation inletts kan det vara skäl att misstänka en könssjukdom. I en sexuell relation som pågått en längre tid kan smittan vara symtomfri eller ge få symtom. Därför är det klokt att ta prov även om du inte har några symtom. Om din sexpartner har symtom lönar det sig att ni båda testar er, eftersom en infektion som ger symtom hos den ena kan vara symtomfri hos den andra. Vid andra sjukdomar som smittat vid sex kan symtomen även vara smärtande eller smärtfri sårbildning, förstorade lymfkörtlar i ljumskvecken eller symtom som inte är relaterade till könsorganen, till exempel gulnade ögonvitor vid leverinflammation och feber och trötthet i förstader till HIV.

Kan symtomfria könssjukdomar smitta?

Symtomfria smittor är lömska eftersom de trots frånvaron av symtom fortfarande kan smitta en sexpartner. För dessa kan smittan ge symtom eller vara symtomfri. För att könssjukdomar inte ska spridas är det viktigt att observera och behandla smittor så snabbt och effektivt som möjligt. Även en symtomfri könssjukdom kräver behandling. Klamydia kan hos kvinnor orsaka inflammation i de inre könsorganen och leda till barnlöshet, medan män kan få inflammation i bitestiklarna som också kan leda till barnlöshet. En HIV-infektion är i det första stadiet ofta symtomfri och eventuella symtom (feber, trötthet, halsont, huvudvärk, diarré eller muskel- och ledvärk) kommer först 2–6 veckor efter smittotillfället, och kopplas inte heller då så självklart till symtom på en sexuellt överförd sjukdom.

Vad gör jag om klamydia- eller gonorrétestet är positivt?

Om det i ditt test konstateras klamydia eller gonorré ska du ta kontakt med din hälsostation eller preventivmedelsmottagningen för att få behandling, vare sig du har symtom eller ej. Resultatet av din undersökning registreras även i ÅHS patientdatasystem. Ytterligare anvisningar och information ges vid besöket på hälsostationen. Även dina sexpartners bör testa sig och vid behov behandlas.

Vad gör jag om klamydia- och gonorrétesten är negativa?

Att konstatera könssjukdomar direkt efter ett enstaka samlag är svårt, eftersom en del av sjukdomarna har en flera veckor lång inkubationstid. Klamydia- och gonorrétesten bör göras tidigast fem dygn efter det eventuella smittotillfället (eller när symtomen visar sig). Om du misstänker att du har en könssjukdom men resultatet av klamydia- och gonorrétesten är negativt kan det dock vara fråga om någon annan sexuellt överförd sjukdom. Sök dig då till läkarmottagningen vid din hälsostation, där man kan ta reda på om någon annan könssjukdom ligger bakom dina symtom. För HIV, syfilis och leverinflammation tas proverna vanligen tre eller fyra veckor efter det eventuella smittotillfället och upprepas ännu cirka 3-4 månader senare. Herpesprov tas vid behov om det bildats blåsor på slemhinnorna.

Tabell över sexuellt överförda sjukdomar

Tabell

Var får jag mer information?

Pålitlig information om könssjukdomar samt kontaktuppgifter till ÅHS hittar du på bl.a. följande webbplatser:
umo.se
1177.se
thl.fi
posithivagruppen.se
hivpoint.fi
ahs.ax