FI  |  SV  |  EN
Area photo

Hur tas provet?

Glömde du kondomen? Huvuddelen av klamydia- och gonorrésmittningarna är symtomfria och hittas bara genom test. Testet kommer att detektera både klamydia och gonorré från ett prov. När testresultatet är klart får du ett SMS till din telefon och du kan förvissa dig om en eventuell smittning under punkten ”Se resultatet” genom att identifiera dig med hjälp av bankkoder.

Självprovtagning för klamydia och gonorré går snabbt och lätt. Se till att du har läst kraven för självprovtagning innan du börjar ta provet.

  • Gör testet minst 5 dagar efter att du haft oskyddat sex.
  • Provtagning rekommenderas inte vid kraftig mensblödning.
  • Provröret innehåller en vätska som du inte får spilla ut.
  • Tvätta inte underlivet innan du tar provet.
Step 1

1

Öppna skyddspåsen vid provtagningspinnens skaftände. Ta tag i skaftet och dra ut pinnen ur påsen. Rör inte med fingrarna vid pinnens absorberande provtagningsände.

Step 2

2

För in pinnen omkring 5 cm in i slidan och vrid den så att den absorberande änden gnids mot slidväggen i ungefär 30 sekunder. Ta ut pinnen ur slidan men lägg inte ner den.

Step 3

3

Ta ut provröret och öppna det. Sätt ner pinnens absorberande ände i provröret med vätska så att änden blandar sig med vätskan. Böj sedan av skaftet på provtagningspinnen vid märkesskåran på pinnen. Lämna nu kvar pinnens provtagningsände i röret.

Step 4

4

Skruva på locket på provröret ordentligt. Vänd röret upp och ner 3–4 gånger så att provet blandas med vätskan.

Step 5

5

Lägg provröret i plastpåsen som finns i förpackningen, med en bit absorberande papper. Tillslut påsen noggrant och lägg den i förpackningslådan.

Step 6

6

Tillslut lådan noggrant genom att vika de små flikarna in i hålen som finns i förpackningens sidor. Posta förpackningen. Postavgiften är färdigt betald.

  • Utför testet när det gått minst 5 dygn efter oskyddat samlag.
  • Ta provet då det gått minst 2 timmar sedan du urinerade senast.
  • Du bör inte tvätta underlivet före.
Step 1

1

Ta engångsmuggen från förpackningen och kläm den försiktigt från sidorna så att bottenpartiet blir rakt. Urinera muggen nästan halvfull med den urin som kommer först.

Step 2

2

I förpackningen finns ett provrör med skruvkork. Försäkta att förvaringsämnet, som finns provröret, ligger på provröret botten. Förvarningsämnet får inte kastas bort.

Step 3

3

Öppna provröret och ta fram pipetten som finns i en skyddspåse. Fyll pipetten med urin: kläm om den bredare delen och frigör greppet när pipettens spets är i urinkärlet.

Step 4

4

Överför med hjälp av pipetten så mycket urin i provröret, att vätskeytan når mellan de svarta markeringslinjerna. Resten av urinen kan du tömma i toalettskålen och kasta bort muggen i avfallet.

Step 5

5

Skruva provrörets kork tätt fast så att det inte läcker. Vänd provröret upp och ned tre–fyra gånger, så att urinen blandas med förvaringslösningen som finns i provröret.

Step 6

6

Lägg provröret i plastpåsen som finns i förpackningen, med en bit absorberande papper. Tillslut påsen noggrant och lägg den i förpackningslådan.

Step 7

7

Tillslut lådan noggrant genom att vika de små flikarna in i hålen som finns i förpackningens sidor. Posta förpackningen. Postavgiften är färdigt betald.